Telefon:

606 341 641
Zapytaj o fotobudkę

BLOG

Najnowsze informacje

Cztery fotobudki na czwarte urodziny Fotobudka PL

4 FOTOBUDKI NA 4 URODZINY FOTOBUDKA.PL - KONKURS NA FACEBOOK - REGULAMIN

KONKURS !!! Zgarnij 4 fotobudki na 4 urodziny Fotobudka PL
Co zrobić abyśmy pojawili się na Twojej imprezie?! Dokładnie zapoznajcie się z regulaminem.

1. Polub fanpage Fotobudka PL
2. Wpisz w komentarzu, pod postem konkursowym na fanpage Fotobudka PL nazwę imprezy, miasto i datę 
(Ważne! Jeżeli impreza jest już wpisana nie wpisuj jej po raz kolejny, tylko daj jej Like)
3. Udostępnij publicznie grafikę konkursu na swojej tablicy 
4. Zachęć znajomych i zbierz jak największą liczbę Like-ów pod swoim komentarzem na fanpage Fotobudka PL
5. Napisz na nasz adres biuro@fotobudka.pl brief imprezy, w którym znajdą się: data imprezy, dokładny adres, scenariusz imprezy.

Udział w konkursie odbywać się będzie na zasadach Regulaminu Konkursu tylko po spełnieniu wszystkich 5 warunków 
 
REGULAMIN KONKURSU 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą:  „4 FOTOBUDKI NA 4 URODZINY FOTOBUDKA PL” Przedmiotem Konkursu jest wybór 4 imprez organizowanych przez uczestników konkursu na których Organizator Konkursu ustawi bezpłatnie fotobudki wg. ustalonego scenariusza 
§ 2 Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest FOTOBUDKA PL ul. Fiołkowa 4, 31-457 Kraków NIP 945 1432143 zwany dalej („Organizator Konkursu”), 
§ 3 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla wszystkich pełnoletnich użytkowników. (adres URL:https://www.facebook.com/fotobudkaPL)
§ 4 Konkurs odbędzie się w terminie od 1 kwietnia do 20 czerwca 2016r. 

II. UCZESTNICY KONKURSU
 
§ 5 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w dniach 20.04.2016r do 20.06.2016r. wezmą udział w konkursie zgłoszą się do konkursu na fanpage Organizatora Konkursu oraz spełnią wymagania konkursowe.         
§ 6 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób. 
§ 7 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu.   

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
  
§ 8 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również "Moderatorami"). 
 2. Ostateczny wybór wydarzenia na którym Organizator ustawi fotobudkę zostanie dokonany przez jury składające się z 2 osób. Pracownika FOTOBUDKA PL oraz moderatora. 
 3. Jury w drodze konkursu wybierze wydarzenie na którym, bezpłatnie, zostanie ustawiona fotobudka.       
§ 9 1. Aby przystąpić do Konkursu należy: §  mieć status fana na stronie profilu Fotobudka PL, dostępnego w serwisie Facebook.pl na stronie:  https://www.facebook.com/fotobudkaPL §  zapoznać się z Regulaminem Konkursu §  umieścić propozycję swojej imprezy umieszczając post na stronie profilu Organizatora: nazwa imprezy, miejsce imprezy, data imprezy
2. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest zaprezentowanie swojej imprezy w najbardziej atrakcyjny i kreatywny sposób w przesłanym na adres Organizatora scenariuszu oraz nadanie jej jak największego rozgłosu poprzez zebranie pod imprezą zamieszczoną w komentarzach jak najwięcej ,,Like" 
3. Każdy z uczestników Konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe (wraz z poprawnym oznaczeniami pkt.2) w formie statusu/posta na stronie facebook Organizatora. 
4. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 20.06.2016r. o godzinie 19.00 
5. Wyniki Konkursu oraz zwycięzca zostanie opublikowany w formie notatki/posta na fan page https://www.facebook.com/fotobudkaPL oraz zostanie poinformowany wiadomością prywatna przez serwis Facebook.pl.

IV. NAGRODY
 
§ 10 W konkursie przewidziano nagrodę w postaci: Bezpłatnej możliwości korzystanie z fotobudki na zwycięskim wydarzenia na czas 3h
·         branding zdjęcia 
·         branding ekranu startowego 
·         możliwość wysyłania zdjęć na FB 
·         zabawne gadżety 
·         organizator zapewni transport oraz obsługę fotobudki. 
§ 11 Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania Nagród nabywa autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 12 1. Zwycięzca otrzyma nagrodę w dniu i miejscu oznaczonym w konkursu do 31.12.2016 roku. W  przypadku niemożliwości przeprowadzenia lub odwołania imprezy Organizator konkursu wybierze innego zwycięzcę. 
2. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu. 
3. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie. 
4. W konkursie biorą udział imprezy (komentarze), które zebrały co najmniej 100 like. 
5. W konkursie nie mogą brać udziału imprezy, za które Uczestnik Konkursu otrzyma wynagrodzenie.

  Uwagi oraz zapytania prosimy kierować na adres biuro@fotobudka.plDODAJ KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Wymagane pola *

REALIZACJE